StreetPro

Het programma van Streetpro is er op gericht om jongeren te begeleiden in het (her)ontdekken van hun talenten en het behalen van een startkwalificatie. Het aansluiten bij jongeren op hun belevingswereld is daarbij essentieel. We gaan dit programma aan als een samenwerkingstraject tussen de deelnemer en StreetPro.

Het woord samenwerking is daarin van groot belang. Op basis van respect en wederzijds vertrouwen, geloven wij het programma samen met de jongeren tot een succes te kunnen maken. We helpen de deelnemer te (her)oriënteren op verschillende beroepsopleidingen om een herstart te kunnen maken op een nieuwe, passende Mbo-opleiding.

Programma
Binnen StreetPro wordt er met een zogenaamd ‘vast programma’ en een ‘flexibel programma’ gewerkt. Deze programma’s worden naast elkaar gevolgd. Het vaste programma bestaat uit vier stappen. In het vaste programma worden workshops gegeven die de deelnemers stapsgewijs dichter bij hun doel brengen en hen helpen om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken voor een opleiding. Elke stap wordt afgesloten met een viering waarin de behaalde competenties benadrukt worden.

Het flexibele programma is opgedeeld in verschillende maatschappelijke en persoonlijke thema’s. Hierbij kan worden gedacht aan thema’s omtrent politiek, economie, kunst, sport en cultuur, maar ook thema’s die de jongeren bijvoorbeeld kunnen helpen om hun eigen financiën te managen, hun gedachten en gevoelens te begrijpen en/of hun Nederlandse taal en rekenen bij te spijkeren. De deelnemer kiest zelf voor een aantal thema’s die hem/haar interessant lijken en volgt deze (zolang de deelnemer bij ons is) naast het vaste programma.

Naast alle workshops is er ook ruimte voor persoonlijke begeleiding, de zogenaamde ‘1-op-1 begeleiding’. Samen met een persoonlijke coach vinden er wekelijks gesprekken plaats over de ontwikkeling van de deelnemer bij StreetPro en is er ruimte om persoonlijke kwesties aan te kaarten.