Wie zijn wij?

Straatvoetbalbond Nederland

Neem contact met ons op

Wij zijn SVBN

De Straatvoetbalbond Nederland heeft ten doel de leefbaarheid in de Nederlandse wijken te bevorderen door middel van straatvoetbal en maatschappelijke initiatieven. Edgar Davids en Humberto Tan zijn de initiatiefnemers van deze stichting. Het bekendste evenement vindt op 5 mei plaats: de Nationale Straatvoetbaldag. Op deze bevrijdingsdag vinden in diverse Nederlandse wijken straatvoetbaltoernooien plaats, die de onderlinge verbinding van de buurtbewoners vergroot.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Stichting Straatvoetbalbond Nederland opgericht door o.a. Humberto Tan en Edgar Davids.

De Stichting Straatvoetbalbond Nederland (SVBN) is een jonge eigentijdse sportbond waarbij maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid net zo belangrijk zijn als de sport die zij uitdraagt. De SVBN heeft 5 Mei uitgeroepen tot Nationale Straatvoetbaldag, als symbool voor vrijheid, respect, samenspel en plezier. Het concept is veel meer dan alleen straatvoetbal. Ons initiatief stimuleert de sociale binding in woonwijken in Nederland, waarbij tevens het bestrijden van hanggedrag onder de jeugd en het tegengaan van overwicht bij jongeren, door middel van straatvoetbal, wordt beoogd. Hiervoor gebruikt zij de bindende kracht van straatvoetbal en de inzet van geloofwaardige en inspirerende rolmodellen.

Waar geloven wij in?

Wij geloven in de kracht van Straatvoetbal als een sociaal maatschappelijk instrument.

Op 5 mei: Nationale Straatvoetbaldag wil de SVBN alle bewoners van de (aandachts)wijken bereiken in een vertrouwde, sportieve en onderhoudende setting. Wij zijn van mening dat straatvoetbal een laagdrempelig en effectief instrument is om de sociale samenhang en eenheid in de Nederlandse wijken te vergroten. Straatvoetbal is meer dan voetbal alleen. Het is een sociaal gebeuren, waarin muziek, dans, eten, plezier en met elkaar communiceren net zo belangrijk zijn.

Straatvoetbal verbindt mensen en draagt bij aan de leefbaarheid. Het brengt buurtgenoten bij elkaar; jongens en meisjes, jong en oud, autochtoon en allochtoon. Mensen die elkaar normaal nooit tegenkomen, treffen elkaar in en rond het spel. Ze communiceren met elkaar en blijven dat doen, ook na afloop. En dat alles onder het motto van de SVBN: ‘schop de bal, schop geen rotzooi!’

Waar komen we vandaan?

Wij komen uit de wijken en hebben diep inzicht in de behoeftes en motivaties van de bewoners.

Medio 2007 presenteerde het Ministerie van VROM onder aanvoering van de toenmalige minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw Ella Vogelaar, het Actieplan ‘Aandachtswijken.’ Aanleiding hiertoe waren de veelvuldige in­cidenten die plaatsvonden in woonwijken met een aantal gemeenschappelijke kenmerken. De politiek erkende dat er niet meer gesproken kon worden over incidenten, maar van een structureel probleem. Onderzoek, cijfers en gesprekken met lokale politiekorpsen, wijkbewoners, welzijnswerkers, reclassering en buurt­coördinatoren hebben uitgewezen dat in Nederland een groot aantal wijken is, de zgn. Aandachtswijken, waar een groot risico bestaat op gettovorming.

De algehele leefbaarheid in deze wijken is zodanig onder druk komen te staan dat het resulteert in een aantal gemeenschappelijke kenmerken voor deze wijken zoals, hoge werkloosheid, hoog aantal gebroken gezinnen, onveiligheid, over­last door hangjongeren, recidive alsmede meer complexe diversiteit problema­tiek. Uit een analyse gemaakt door het ministerie van VROM is gebleken dat in deze wijken sprake is van een sterk verminderde leefbaarheid en een zeer lage betrokkenheid van de bewoners bij hun woon- en leefomgeving. De hierboven genoemde factoren, alsmede de lage betrokkenheid van de bewoners met hun woonomgeving (de ontbrekende sociale cohesie), vroeg om een geïntegreerde aanpak van dit probleem.

Oprichting Straatvoetbalbond Nederland
Voor journalist/ondernemer Humberto Tan en topvoetballer Edgar Davids, was dit het moment om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Zij stelden zich ten doel om op eigen wijze een bijdrage te leveren aan een oplossing voor de buurtproblematiek in de aandachtswijken in Nederland. Unaniem waren zij het erover eens dat Straatvoetbal het middel was om positieve en maatschappelijke waarden te bundelen. Opgroeiend in een zogenaamde aandachtswijk wisten Humberto en Edgar uit eigen ervaring dat Straatvoetbal mensen met elkaar verbindt, ongeacht afkomst, kleur en studierichting. Dit resulteerde eind 2007 in de oprichting van de Stichting Straatvoetbalbond Nederland.

5 mei: ‘Nationale Straatvoetbaldag’
Het enthousiasme van de oprichters van de SVBN en hun visie op de wijk-aanpak bleef niet onopgemerkt in politiek Den Haag. Begin 2008 heeft de SVBN dan ook, tezamen met de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, 5 mei uitgeroepen tot Nationale Straatvoetbaldag, als symbool voor Vrijheid, Respect, Samenspel en Plezier. Op deze dag vindt traditioneel de aftrap plaats van de Nationale Straatvoetbalkampioenschappen en worden in alle deelne­mende (aandachts)wijken voorrondes georganiseerd.

Samenwerkingen

De partners van de SVBN onderstrepen ons streven naar een betere samenleving.

Meer over SVBN

Wij geloven in de kracht van Straatvoetbal als een sociaal maatschappelijk instrument.

Wie zijn wij

Wij geloven in de kracht van Straatvoetbal als een sociaal maatschappelijk instrument.

Activiteiten

Bekijk hier alle activiteiten van Stichting Straatvoetbalbond Nederland

Partners

De partners van de SVBN onderstrepen ons streven naar een betere samenleving.

Vacatures

Bekijk onze actuele vacatures en solliciteer direct!